A. ДОРЖГОВОВ

Шихихутуг Их Сургууль, Иргэн, бизнесийн эрх зүйн танхимийн эрхлэгч, багш

Б.ГАНБААТАР

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгч асан