Хууль зүйн баталгаат орчуулга

Манай  байгууллага нь Баталгаат орчуулагчдын нэгдсэн холбооны албан ёсны гишүүн байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг бөгөөд гэрээ, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, албан бичиг, тендэрийн материал, компанийн дүрэм зэрэг бүх төрлийн хууль эрх зүйн материалыг үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн баталгаат орчуулгын үйлчилгээг  Англи-Монгол-Англи, , Хятад-Монгол-Хятад, Япон-Монгол-Япон, Япон-Англи-Япон хэл дээр мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байна.