МӨНХБААТАРЫН БААСАНБАТ

Үүсгэн байгуулагч Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дэд ерөнхийлөгч.